Wat zijn DNS-records?

Wat zijn DNS-records?

We lijsten de verschillende types DNS-records op en leggen met voorbeelden uit waarvoor ze worden ingezet. 

Bij elke domeinnaam horen DNS-gegevens of records. Deze zorgen ervoor dat het verkeer naar uw domeinnaam goed wordt gestuurd, zowel wat betreft de website als e-mail. Het is dus belangrijk te weten waar u aan begint wanneer u deze DNS-gegevens wilt gaan aanpassen. Neem contact op met onze helpdesk of uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

A-record

Dit type record zorgt voor de verwijzing van hostnames naar IP-adressen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om uw domeinnaam te laten verwijzen naar uw hostingaccount op de Register.be-webservers.

Bijvoorbeeld: www.ninefortwo.be verwijst via een A-record naar ip-adres 185.18.9.249 Bij A-records is het ook mogelijk om met een wildcard te werken. Een wildcard zorgt dat alle mogelijke combinaties op de plaats van de wildcard worden doorgestuurd naar één bepaald IP-adres.

Bijvoorbeeld: *.ninefortwo.be verwijst via een A-record naar 185.18.9.249 Deze instelling zorgt ervoor dat www.ninefortwo.be, sub.ninefortwo.be, test.ninefortwo.be, enz. naar het opgegeven IP-adres verwijst. Kortom, alle bestaande én onbestaande combinaties. U kan echter nog wel aparte A-records of CNAME-records toevoegen die de functionaliteit van de wildcard overstijgen.

CNAME-record

Met dit type record kan u hostnames naar andere hostnames laten verwijzen. De werking is ongeveer gelijk aan dat van een A-record, alleen wordt er niet verwezen naar een IP-adres maar wel naar een andere hostname.

Bijvoorbeeld: www.ninefortwo.be verwijst via een CNAME-record naar www.ninefortwo.com

MX-record

Een MX-record, oftewel Mail Exchange record, zorgt voor de correcte routering van uw e-mailverkeer. Het bepaalt welke servers verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw e-mails en in welke volgorde. De volgorde wordt bepaald via een systeem van prioriteiten uitgedrukt in een cijfer: een laag cijfer staat voor een hoge prioriteit.

Bijvoorbeeld: ninefortwo.be heeft mx.mailprotect.be met prioriteit 10 ninefortwo.be heeft mx.backup.mailprotect.be met prioriteit 50

In dit voorbeeld zal het e-mailverkeer in eerste instantie worden aangeboden aan het MX-record met de hoogste prioriteit, namelijk 10, aan mx.mailprotect.be met. Moest deze server niet bereikbaar zijn of niet reageren, zullen de e-mails worden aangeboden aan het MX-record met de volgende prioriteit in de rij, namelijk mx.backup.mailprotect.be.

Belangrijk om te weten is dat het doeladres van een MX-record altijd een hostname moet zijn, het mag geen IP-adres zijn. Wanneer u dus het MX-record moet wijzigen en doorsturen en u heeft alleen een IP-adres, dient u eerst een A-record verwijzing te maken naar dat IP-adres (bijvoorbeeld mail.ninefortwo.be naar 185.18.9.249) en vervolgens het nieuw aangemaakte A-record in te stellen als MX-record.

TXT-record

Deze records kunnen gebruikt worden om hostnames te linken aan een stuk tekst. Deze records worden meestal gebruikt om SPF-records in te stellen (Sender Policy Framework, zie verder) als een spammaatregel. Een SPF-record bepaalt voor een domeinnaam welke de IP-adressen zijn van de verzendende mailservers. Wanneer de ontvangende mailserver van een bepaald e-mailadres een e-mail ontvangt, zou deze de SPF-records kunnen opvragen voor de domeinnaam van het e-mailadres. Als het IP-adres dat daarin vermeld staat dan niet overeenkomt met dat van de verzendende mailserver, kan worden aangenomen dat het om spam of niet-legitieme e-mail gaat.


Na een wijziging in de DNS volgt er een periode om de wijziging te laten doordringen, en in die periode kan een DNS-check verkeerde waarden teruggeven. De distributietijd bedraagt meestal 1 uur, maar kan oplopen tot 4. De distributietijd van nameservers kan tot 24u bedragen, soms zelfs tot 36u.