Wat is het standard SPF-record voor Register.be

Wat is het standard SPF-record voor Register.be

Het standard SPF-record voor Register.be is:

v=spf1 include:_spf.relay.mailprotect.be -all

Het SPF-record voor uitsluitend het Register.be hosted Exchange platform is:

v=spf1 include:_spf.powermail.be -all

NB: het Exchange SPF-record zit al vervat in het Register.be spf record en moet niet apart worden toegevoegd


Klik op de link om meer te weten over SPF-records en hoe die toe te passen