Mijn domeinnaam is getransfereerd naar Register.be. Wat is de volgende stap / wat moet er nog gebeuren?

Mijn domeinnaam is getransfereerd naar Register.be. Wat is de volgende stap / wat moet er nog gebeuren?

Bent u de eigenaar (Registrant) van een domeinnaam, dan bezit u de rechten om die domeinnaam te gebruiken. U kunt dan een website maken en de naam gebruiken als het adres ervan, of e-mailadressen aanmaken voor de domeinnaam en communiceren onder die naam. De registrant wordt vaak ook de licentiehouder genoemd, omdat u een domeinnaam nooit echt kunt bezitten: u reserveert hem enkel voor een bepaalde periode.

Als registrant hebt u ook het recht om een registrar te kiezen - de provider van uw domeinnaam.

 1. Welke diensten verleent een domeinnaam registrar?

  • De registrar bepaalt de prijs voor het registreren, vernieuwen en herstellen (vernieuwing na vervaldag) van domeinnamen.
  • De registrar kan name servers voor de domeinnaam toewijzen, de details van de eigenaar van de domeinnaam wijzigen, enz. Vaak zal de registrar een controlepaneel bieden waar de gebruiker deze instellingen rechtstreeks kan configureren.
 2. Waarom zou ik mijn domeinnaam willen overdragen?

  • Uw nieuwe registrar zou betere support kunnen bieden of / en meer mogelijkheden, of een betere prijs.
  • U zou uw verschillende domeinnamen bij één en dezelfde registrar willen onderbrengen om het beheer ervan te vereenvoudigen en efficiëntere support te krijgen.
  • Sommige mensen verkiezen dat hun domeinnamen beheerd worden door hetzelfde bedrijf dat ook optreedt als hun hosting provider. Verticale integratie betekent een betere support omdat het support team niet afhangt van andere providers voor de nodige wijzigingen of om essentiële informatie te verkrijgen.

  Same company

  In deze afbeelding zijn registrar en hosting provider hetzelfde bedrijf

 3. Wat is de procedure voor de transfer of overdracht van een domeinnaam?

  U bestelt de transfer bij het bedrijf waarheen u wil verhuizen. Indien u uw domeinnaam wil overdragen naar Register.be, dan kunt u de transfer bestellen via de Register.be website of het Register.be dashbord - My.Register.be.

 4. De transfer is uitgevoerd. Wat nu?

  Nu moet u de DNS-setup van uw domeinnaam controleren.

  Het is belangrijk dat u beseft dat de transfer van een domeinnaam op zich de name servers of de DNS-instellingen voor dat domein niet verandert, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om dat te doen. Dat is om een continuïteit te verzekeren. De transfer van de domeinnaam is eigenlijk puur een administratieve zaak, die geen onmiddellijke technische gevolgen heeft.

  Maar nu de domeinnaam behandeld wordt door Register.be, is er geen reden waarom de vorige provider de DNS-zone setup voor uw domein actief zou houden op zijn name servers. Uw eerste prioriteit is dan ook om de DNS-zone te configureren op de Register.be name servers.

  Wat is een DNS-zone?

  Een DNS-zone is als de pagina van een telefoonboek: het bevat een lijst namen, die geassocieerd worden met nummers. Een telefoonboek koppelt de namen van de mensen met hun telefoonnummer, omdat mensen het gemakkelijker vinden om namen te onthouden, in plaats van nummers. DNS werkt op gelijkaardige wijze: het verbindt domeinnamen zoals www.google.com, met IP-adressen zoals 216.58.212.206. De DNS-zone is een lijst met deze verbindingen voor een bepaald domein. Net zoals je alle mensen met dezelfde achternaam op één enkele pagina van jouw telefoonboek zou groeperen, worden de DNS-records, zoals ze genoemd worden, van een bepaalde domeinnaam gegroepeerd in de DNS-zone. Er bestaan verschillende DNS records, net zoals er verschillende soorten telefoonnummers bestaan (vaste lijnen, mobiele nummers, fax, enz.). Kort samengevat bestaan er:

  Samen bepalen deze records welke server verantwoordelijk is voor het verwerken van de website en het mailverkeer voor dat domein. Zij moeten correct geconfigureerd worden vooraleer u ze gaat gebruiken. Doet u dat niet en activeert u de Register.be name servers voor uw domeinnaam, dan bestaat het gevaar dat u de e-mailfunctie uitschakelt en de website offline zet.

 5. Controleer uw DNS-instellingen

  Eerst de website. Het A record van de domeinnaam zou moeten verwijzen naar het IP-adres van de server waarop de hosting geplaatst is. Veronderstel dat de naam van uw website "ninefortwo.be" is. Dan zou u, idealiter, drie A records moeten configureren:

  1. Een voor het domein zelf, zodat mensen kunnen surfen naar http://ninefortwo.be
  2. Een voor het 'www'-subdomein, zodat mensen kunnen surfen naar http://www.ninefortwo.be
  3. Een voor het ftp-subdomein, zodat de webontwikkelaar het domein ftp.ninefortwo.be kan gebruiken als servernaam in zijn ftp client software.

  Elk van de drie zou moeten verwijzen naar het IP-adres van de hosting. Uw webontwikkelaar kan u het correcte IP-adres geven. Wil u de domeinnaam koppelen aan de hosting bij Register.be, dan vindt u het IP-adres in het overzicht op het hosting controlepaneel:

  IP Address

  Een belangrijke uitzondering is dat, wanneer u een Windows hosting hebt bij Register.be, de naam van de ftp-server altijd windowsftp.webhosting.be is. U moet dus in dit geval een A record aanmaken voor het ftp subdomein. U kan in plaats daarvan een CNAME record aanmaken als u dat verkiest.

  Indien u de bezoekers van de domeinnaam naar een andere website wil doorverwijzen, dan kunt u de webforwarding procedure gebruiken.

  Ten tweede, het e-mailverkeer. Het e-mail verkeer wordt bepaald door de mx records. De standaard mx records voor Register.be zijn:

  mx.mailprotect.be met een prioriteit van 10

  mx.backup.mailprotect.be met een prioriteit van 50

  Indien het e-mail verkeer voor uw domeinnaam verloopt via Register.be , dan kunt u de hierboven vermelde mx records zelf configureren. Let op! Zorg ervoor de u de nodige Exchange mailboxes (opnieuw) aanmaakt met hun aliassen en contacten of de Basic mailboxes met hun aliassen in My.Register.be.

  Indien het e-mailverkeer voor uw domein behandeld wordt door Register.be, dan kunt u de bovengenoemde mx records configureren. Indien het e-mailverkeer behandeld wordt door een andere provider, zoals Microsoft Office 365 of Gmail, of een eigen mailserver, raadpleeg dan uw e-mail provider om de nodige DNS-records te verkrijgen die u nodig hebt om email te laten werken op uw domein. Zodra u de lijst met records gekregen hebt, kunt u die doorsturen naar het info@register.be team en hen vragen om de records voor u te configureren.

 6. Uw content overzetten

  Nu is het moment aangebroken om de content van uw website vanuit de originele provider over te zetten naar Register.be. U kunt controleren of alles goed werkt door uw hosts bestanden te bewerken - Iets wat u zowel met Windows als Mac kunt doen.

  Hetzelfde geldt voor uw e-mail - de content zal niet automatisch van de ene provider naar de andere overgeplaatst worden. U moet daarom van uw mails een backup (export) maken zodat u klaar bent om ze te importeren zodra uw nameservers gewijzigd zijn en de nieuwe mailboxen werken (zie hieronder).

  Klanten die Exchange email hosting hebben aangeschaft kunnen info@register.be contacteren om het bestaand berichtenarchief te laten importeren.

 7. Bewerk uw name servers.

  Zodra de DNS zone volledig geconfigureerd is op de Register.be nameservers, bent u klaar voor de laatste stap: uw name servers updaten. Deze stap sluit de transfer van de domeinnaam af.

  Hoe kan ik de name servers van een domein updaten?

  Geef deze laatste stap wel 24u de tijd om volledig verspreid te raken. Daarna zouden uw zopas overgezette domeinnaam en diensten volledig functioneel moeten zijn.